خدمات پس از فروش


شرایط گارانتی:

 • مدت زمان گارانتی 12 ماه از زمان خریداری محصول می باشد.

 

شرایط تعویض:

 • هر گونه ایراد سخت افزاری مشمول گارانتی تعویض می باشد که مدت زمان تعویض، 7 روز از زمان خریداری محصول است.
 • گارانتی فقط شامل سخت افزار بوده و مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مهم، بر عهده مشتری می باشد و گارانتی Nita مسئولیتی در قبال اطلاعات از دست رفته مانند کلمه عبور دستگاه را ندارد.
 • جهت استفاده از گارانتی تعویض ( 7 روز مهلت استفاده) لطفا کارتن محصولات را نگهداری نمایید.
 • مخدوش و پاره نمودن کارتن اعم از نوشتن آدرس و ... روی کارتن موجب ابطال گارانتی تعویض می شود.


موارد ابطال گارانتی:

 • اقدام به سرویس یا تعمیر محصول توسط افراد غیر مجاز
 • هرگونه ضربه و یا تماس با مایعات و رطوبت خوردگی دستگاه
 • مخدوش شدن یا دستکاری شماره سریال بر روی کارت گارانتی


مدارک مورد نیاز جهت استفاده از گارانتی:

 • اصل فاکتور خرید
 • اصل کارت گارانتی
 • جعبه دستگاه