وبلاگ آموزشی

آموزش تغییر فریمور تلفن‌ سیسکو مدل 7912

آموزش تغییر فریمور تلفن‌ سیسکو مدل 7912

گوشی Cisco 7912 یکی از تولید های پر طرفدار شرکت سیسکو است در اين مقاله قصد داریم به برسی تغيير فريم ور و رجیستر کردن تلفن سيسکو Cisco 7912 به فريمور sip بپردازيم در حالت عادی پروتکل تلفن های سيسکو SCCP ميباشد و برای اينکه بتوانین گوشی ها را به مراکز تماس SIP  متصل نماييم لازم است تا فريمور گوشيها به پروتکل SIP تغيير کند برای اين کار مراحل زير مورد نياز ميباشد.

آموزش تغییر فریمور تلفن‌ سیسکو مدل 7945

آموزش تغییر فریمور تلفن‌ سیسکو مدل 7945

در اين مقاله قصد داریم به برسی تغيير فريم ور تلفن سيسکو 7945 به فريمور sip بپردازيم در حالت عادی پروتکل تلفن های سيسکو SCCP ميباشد و برای اينکه بتوانین گوشی ها را به مراکز تماس SIP  متصل نماييم لازم است تا فريمور گوشيها به پروتکل SIP تغيير کند برای اين کار مراحل زير مورد نياز ميباشد.