فریمور سیسکو 7911

آموزش تغییر فریمور تلفن‌ سیسکو مدل 7911

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-7911

در اين مقاله قصد داریم به برسی تغيير فريم ور تلفن سيسکو 7911 به فريمور sip بپردازيم در حالت عادی پروتکل تلفن های سيسکو SCCP ميباشد و برای اينکه بتوانین گوشی ها را به مراکز تماس SIP  متصل نماييم لازم است تا فريمور گوشيها به پروتکل SIP تغيير کند برای اين کار مراحل زير مورد نياز ميباشد.